Podaj średni czas okrążenia w formacie: mm:ss.sss np: 01:21.071Podaj długość wyścigu w minutach